Podmínky pro ochranu osobních údajů

1. Vlastník a provozovatel

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je živnostník Martin Šíl se sídlem Oskara Nedbala 694, Trutnov 54101, IČO 21158100, zapsaný v živnostenském rejstříku Městkého úřadu Trutnov, dále jen “správce”.

Pokud se chcete spojit ohledně zpracování Vašich osobních údajů, kontaktujte mne prosím na emailové adrese [email protected]

2. Typy shromážděných údajů

Mezi typy osobních údajů, které tento web shromažďuje sám nebo prostřednictvím třetích stran, jsou: cookies, data využití, e-mailová adresa, jméno, příjmení, telefonní číslo, popřípadě ostatní údaje, které dobrovolně poskytnete např. prostřednictvím kontaktního formuláře. Kompletní podrobnosti o každém druhu shromažďovaných osobních údajů jsou uvedeny ve vyhrazených částech těchto zásad ochrany soukromí nebo konkrétními vysvětlujícími texty zobrazenými před sběrem dat.

Osobní údaje mohou být volně poskytovány uživatelem nebo, v případě dat použití, automaticky shromažďovány při použití tohoto webu.

Jakékoliv použití souborů cookies tímto webem nebo vlastníkem služeb třetích stran používaných tímto webem slouží k poskytování služby požadované uživatelem nebo jakýchkoliv dalších účelů popsaných v tomto dokumentu. Uživatelé zodpovídají za získání, zveřejnění nebo sdílení osobních údajů třetích stran prostřednictvím tohoto webu a potvrzení souhlasu třetí strany s poskytnutím těchto údajů vlastníkovi.

3. Způsob zpracování

Vlastník provede příslušná bezpečnostní opatření k zabránění neoprávněnému přístupům či odhalení osobních dat. Vedle vlastníka mohou být data zpřístupněna určitým typům odpovědných osob, které se podílejí na provozování této aplikace nebo třetím stranám (např. poskytovatelé hostingu, IT společnosti, reklamní agentury). Aktualizovaný seznam těchto stran může být kdykoli požádán od vlastníka.

4. Právní základ pro zpracování

Vlastník může zpracovávat osobní údaje týkající se uživatelů, pokud platí jedna z následujících možností:

5. Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje se zpracovávají a uchovávají tak dlouho, jak to vyžaduje jejich účel.

Vlastník může mít možnost uchovávat si osobní údaje po delší dobu, kdykoli uživatel souhlasil s tímto zpracováním, pokud takový souhlas není zrušen. Vlastník může být dále povinen uchovávat osobní údaje po delší dobu, kdykoli je to nutné k výkonu zákonné povinnosti nebo na základě příkazu orgánu.

Po uplynutí doby uchovávání budou osobní údaje vymazány. Právo na přístup, právo na vymazání, právo na opravu a právo na přenositelnost údajů proto nelze po uplynutí doby uchovávání vymáhat.

6. Účel zpracování

Údaje o uživateli jsou shromažďovány tak, aby vlastníkovi umožnily poskytovat své služby, plnit jeho zákonné povinnosti, chránit jeho práva a zájmy (nebo zájmy jeho uživatelů či třetích stran), detekovat jakoukoli škodlivou nebo podvodnou činnost, a dále: Analytics, kontaktování uživatele, registrace a autentizace, interakce s externími sociálními sítěmi a platformami, reklama, remarketing a cílení na chování uživatelů, správa značek, zobrazení obsahu z externích platforem, optimalizace a distribuce provozu, přístupy k třetím stranám

Cookies a podrobné informace o zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou shromažďovány pro následující účely a využívají následující služby:

Kontaktní formulář

Pokud se rozhodnete kontaktovat nás skrze kontaktní formulář umístěný na webu, budeme u nás za účelem zpracování požadavku evidovat údaje poskytnuté skrze tento formulář, a to včetně kontaktních údajů. Tyto informace bez Vašeho vědomí s nikým nesdílím.

Zpracování údajů zadaných do kontaktního formuláře probíhá výhradně na základě Vašeho souhlasu podle čl. 6 odstavce 1 písmene a nařízení GDPR. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat kontaktováním provozovatele webových stránek. Odvolání neovlivní zákonnost zpracování osobních údajů před provedením samotného odvolání.

Údaje, které do kontaktního formuláře zadáváte můžou být uchovávány po dobu neurčitou nebo dokud nás nepožádáte o jejich odstranění.